Håndverksmur
Håndverksmur 2017 - Pb. 216 Alnabru - 0614 Oslo - E-post:post@handverksmur.no

Våtere vær tærer på huset


Varmere og våtere vær krever bedre vedlikehold av huset. Du må vaske boligen oftere utvendig og velge maling med omhu.

- Klimaet er varmere og fuktigere, og forurensningen har økt. Det påvirker malingen, sier malermester Eirik Milsem i Nordsjö.

Norske hus må tåle stadig hardere påkjenninger, viser undersøkelser Sintef Byggforsk har utført.

Sintef har delt Norge inn i råtesoner, og områdene der hus er utsatt for høy råtefare vokser seg stadig større. Kysten er spesielt utsatt. Områdene med liten råtefare krymper mer og mer, ifølge Sintef.

Vår og høst 
For å motvirke angrep av sopp og råte, er det viktig å vaske huset grundig et par ganger i året. 
- Bor du i en by, bør du vaske huset utvendig to ganger i året, vår og høst. Om våren kan det være en idé å vente til etter pollensesongen. Pollen gir næring til soppen, og av den grunn bør du fjerne pollen fra de malte flatene, sier Milsem.

For de som bor utenfor bykjernen, holder det å vaske huset én gang i året. Men det må gjøres riktig.

- Når du vasker huset fjerner du trafikkstøv, mikroorganismer og soppsporer. Får vi ikke fjernet soppen, kan råteprosessen starte raskt, sier han.

Bruk hageslange 
Malermesteren anbefaler at du bruker et såpemiddel som er beregnet på husvask. Såpen sprayes på med en hagesprøyte, før du vasker lett over med en myk kost.

- Såpen skylles vekk med en hageslange med lite vanntrykk. Der det er liggende kledning bør man spyle ovenfra og ned, og der det er stående kledning bør strålen stå rett på, sier malermesteren.

Ikke bruk høytrykksspyler for å vaske vekk såpen, da kan vannet trenge inn i treverket og skade huset.

Unngå fukt 
Malermesteren anbefaler huseiere å jevnlig kontrollere at malingsflaten er hel. 
- Der det er hull må man male over slik at det ikke trenger fukt inn under malingen, sier Milsem.

Økt forurensning og annerledes klima trenger ikke bety at vi må male huset oftere enn før. Holder vi malingen godt ved like vil den holde lenge. Hvilken maling du bruker spiller inn.

- Bruker du en tradisjonell alkydoljemaling må du male huset etter fem-sju år, avhengig av hvor i landet du bor. Velger du maling i en høyere prisklasse, holder malingen i 10-12 år, sier Milsem.

Sjekk gjerder 
Gjerder og gelendre er ekstra utsatt for råte og trenger oftere vedlikehold enn selve huset.

- Her er det maling på begge sider, så dersom det kommer vann inn i treverket blir det så å si stengt inne, sier Eirik Milsem i Nordsjö. 

Kilde: bygg.no

Se også: Mildværet lokker frem sopp og råte

PS! Murhus råtner ikke... . Les mer